FEIDE klare ressurser for narvikskolen

Følgende ressurser finnes og de som er uthevet med fet skrift kan vi bruke

Ressursnavn Beskrivelse Skole   Relevans
NRK skole NRK sitt klipparkiv,med nivåtilpasset innhold, læringsmål og bagrunnsinformasjon. Gratis ressurs for alle skolene i Narvik kommune. Har innebygd integreasjo med Creaza. ALLE Alle fag
ikt i prasis Iktipraksis.no er et nettsted med hovedsaklig brukerdelt innhold som skal gi grunnskolelærere og barnehagelærere tips til ikt-verktøy de kan bruke i sin praksis, samt vise god pedagogisk praksis med IKT.

ALLE

Alle fag
Salaby Virituelt spilllandskap fra Gyldendal. Dekker alle fag for småskolen og bygges fortløpende ut for å dekke hele mellotrinnet. Meget annerkjent og prisbelønnet ressurs. FEIDE klar for Narvik kommune

Alle barneskoler

Alle fag
TV2 skole TV2 skole er en videobasert nyhetsressurs med aktuelle nyheter/temaer tilpasset ulike nivåre i skolen. Ferdige undervisningsopplegg, dokumentressurser, SmartBoard ressurser og interaktive oppgaver. Ingen Alle fag
Creaza Prisbelønnet nettbasert ressurs som gjør det enkelt å tai bruk lyd, tankekart, video og tegneserie i undervisningen. Inneholder svært gode verktøy for lyd, tankekart, video og tegneserie. Innholder i tillegg relativt store mengder læringsmateriell tilknyttet verktøyene. Alle skoler Alle fag

Nettressurser fra Gyldendal med Smarte tavler, lærerrom, nettoppgaver etc. Når du logger deg på her får du tilgang til alle dine digitale produkter fra Gyldendal Undervisning. Alle skoler Alle fag
Digitale læremidler for grunnskole og videregående skoleSmartbøker er digitale utgaver av Gyldendals kjente lærebøker. PS: støtter kun ipad, men det sies at det utvikles støtte for andoridbaserte systemer også. Alle fag
Viten Naturfagressurs for ungdomstrinn og videregående. Gratis ressurs for alle skoler i Narvik kommune Alle skoler Naturfag
10Fingre web - lær å bruke tastaturet - og bli bedre til å lese og skrive
Mattemesteren
Matematikk e-learning til alle nivåer i grunnskolen
Matematikk
smartskole.no
Portal for deling av undervisninsopplegg med
spesielt fokus på bruk av SmartBoard. Først og fremst en lærerressurs. Krever dobbel innlogging...
Alle fag
Kart i skolen

Åpen kartressurs på nettet, med muligheter for å delta i kartquiz med feideinnlogging

 

Alle skoler

Samfunnsfag m.m

Åpen for alle skoler, men den enkelte skole må ha lisens

Alle skoler

CCyberBook leverer gjennom kunnskap.no et interaktivt læringsmiljø for elever og lærere CyberBooks nettbaserte læremidler på Kunnskap.no er fleksible og anvendelige. De kartlegger, differensierer og retter. Som lærer får du automatisk tilgang til detaljerte elevrapporter som viser deg hvor lenge eleven har jobbet, hva eleven har jobbet med og når og hvordan oppgavene er løst.

Noen skoler

IntoWords. Talesyntese, brukes i Chrome nettleser

Alle skoler
Alle fag

MatematikkMOOC-læringsplattform er utviklet for studiet MatematikkMOOC, et gratis studie for etter- og videreutdanning av matematikklærere som underviser på 1.-7.trinn. Læringsplattformen er en videreutviklet og tilpasset versjon av plattformen Canvas by Instructure.

Alle skoler

Matematikk

Lokus er Aschehougs portal for digitale læremidler. Læremidlene på Lokus inneholder interaktive oppgaver og andre læringsressurser for elever, samt undervisningsopplegg og tips for lærere

Norsk m.m.
Boka som snakker.

Alle kan fortelle i Boka som snakker – skriftlig, muntlig og visuelt:
Skriv eller snakk inn historien. Illustrer med programmets bilder og vignetter.
Legg til egne tegninger, bilder og videoer.

Alle fag

BookBuilder

BookBuilder lar elever fra 1.-10 klasse arbeide med produksjon av skriftlige, engelske, digitale bøker med et flott layout.

Engelsk
Last modified: Wednesday, 15 March 2017, 10:33 AM